Quý khách vui lòng liên lạc văn phòng để biết thêm thông tin

Username:
Pass:

Quý khách vui lòng liên lạc 714-766-3345 (Tại Mỹ) hoặc 08-3810-5466 (Tại Việt Nam) Để biết thêm chi tiết

Mở hồ sơ
Chào mừng đã đăng nhập | Thoát
Mở hồ sơ

Bảo lãnh

line
 

BẢO LÃNH ĐOÀN TỤ :

                    IR-1: Vợ chồng của công dân Hoa Kỳ  

                    IR-2: Con dưới 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ  

                    IR-3: Con nuôi được nhận ở nước ngoài bởi công dân Hoa Kỳ  

                    IR-4: Con nuôi được nhận ở Hoa Kỳ bởi công dân Hoa Kỳ  

                    IR-5: Cha mẹ của công dân Hoa Kỳ 21 tuồi trở lên 

  • Diện thứ nhất (F1): Con chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ: 23,400 visa cộng với bất kì số lượng  nào không đủ yêu cầu cho ưu tiên thứ tư. 
  • Diện thứ hai: Vợ chồng và con, hoặc con chưa kết hôn của thường trú nhân: 114,200 visa cộng với số lượng mà theo đó những mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226,000, cộng với bất kì số lượng nào không được sử dụng ở ưu tiên thứ nhất. 

        A: (F2A): Vợ chồng và con của thường trú nhân: 77% trên tổng số lượng giới hạn của ưu tiên thứ hai, trong đó 75% được miễn khỏi giới
        hạn quốc gia. 

        B: (F2B): Con trên 21 tuổi chưa kết hôn của thường trú nhân: 23% trên tổng số giới hạn của ưu tiên thứ hai.  

  • Diện thứ ba (F3): Con kết hôn của công dân Hoa Kỳ: 23,400 visa cộng với số lượng không đủ yêu cầu cho ưu tiên thứ nhất và hai.
  • Diện thứ tư (F4): Anh chị em của công dân Hoa Kỳ: 65,000 visa cộng với số lượng không đủ yêu cầu cho ba ưu tiên trên. 

 

 LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 05/2018 và THÁNG 06/2018:

  THÁNG 05/2018 THÁNG 06/2018
DIỆN ĐANG XÉT ĐẾN ĐANG XÉT ĐẾN
F1
THÁNG 04/08, 2011 THÁNG 04/08, 2011
F2A THÁNG 06/01, 2016 THÁNG 06/08, 2016
F2B THÁNG 05/15, 2011 THÁNG 06/22, 2011
F3 THÁNG 02/01, 2006 THÁNG 03/15, 2006
F4 THÁNG 10/01, 2004 THÁNG 10/22, 2004

 

 LỊCH CHUẨN BỊ GIẤY TỜ CHO NVC:

  THÁNG 05/2018 THÁNG 06/2018
DIỆN ĐANG XÉT ĐẾN ĐANG XÉT ĐẾN
F1
THÁNG 01/08, 2012 THÁNG 01/08, 2012
F2A THÁNG 09/22, 2017 THÁNG 09/22, 2017
F2B THÁNG 09/08, 2011 THÁNG 09/08, 2011
F3 THÁNG 09/08, 2006 THÁNG 09/08, 2006
F4 THÁNG 04/01, 2005 THÁNG 04/01, 2005