Quý khách vui lòng liên lạc văn phòng để biết thêm thông tin

Username:
Pass:

Quý khách vui lòng liên lạc 714-766-3345 (Tại Mỹ) hoặc 08-3810-5466 (Tại Việt Nam) Để biết thêm chi tiết

Mở hồ sơ
Chào mừng đã đăng nhập | Thoát
Mở hồ sơ

Quốc tịch

line
Những điều cần biết về Nhập Quốc tịch Mỹ:

Thủ tục trở thành công dân Hoa Kỳ được gọi là “nhập tịch” (naturalization). Quý vị có thể xin nhập tịch khi đã hội đủ những điều kiện sau đây:

   • Là thường trú nhân ở Hoa Kỳ ít nhất năm năm (hoặc ba năm nếu kết hôn và chung sống với một công dân Hoa Kỳ).
   • Có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong năm năm vừa qua (hoặc 18 tháng trong ba năm vừa qua nếu kết hôn và chung sống với một công dân Hoa Kỳ) 
   • Sống ở một tiểu bang hay đặc khu của USCIS ít nhất ba tháng trước khi nộp đơn xin nhập tịch.

Thi quốc tịch Mỹ đã và đang là nỗi lo lắng của nhều người, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc những người chưa có khái niệm về Tiếng Anh. Nhưng từ nay nỗi lo của quý vị đã được nhẹ đi khi Văn Phòng Thẻ Xanh có chương trình Bao Đậu cho quý vị.
Chương trình Bao Đậu Quốc Tịch Mỹ bao gồm: Luyện Thi Tiếng Anh, Tiếng Việt, và Miễn Thi.


CÓ CHƯƠNG TRÌNH XIN MIỄN TIỀN DI TRÚ CHO NGƯỜI LOW INCOME